Fenntartható gazdasági tevékenységek – Európai bizottsági konzultáció

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított azoknak a kritériumoknak egy részéről, amelyek alapján a befektetők fenntarthatónak tekinthetnének egyes gazdasági tevékenységeket. A tervezetben a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó kritériumok is szerepelnek.

A Bizottság gazdasági tevékenységenként kívánja megállapítani azokat a műszaki, adminisztratív stb. kritériumokat, amelyeknek a teljesítése esetén az egyes gazdasági tevékenységek lényegesen hozzájárulnak a lenti hat környezeti célkitűzés valamelyikéhez, és nem sértik jelentősen a többi környezeti célkitűzést, így ez alapján fenntarthatónak minősülnek.

  1. az éghajlatváltozás mérséklése
  2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
  3. a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme
  4. a körforgásos gazdaságra való átállás
  5. a szennyezés megelőzése és csökkentése
  6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása

Amennyiben a köz- vagy magánszférába tartozó befektetők fenntartható tevékenységekbe kívánnak befektetni, az előbbi kritériumoknak megfelelő tevékenységeket tekinthetnék fenntarthatónak. A kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a pénzügyi forrásoknak a fenntartható tevékenységek felé irányuló áramlását.

A véleményezésre bocsátott tervezetben hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó kritériumok is szerepelnek, a hat környezeti célkitűzés közül a körforgásos gazdaságra való átállás és a szennyezés megelőzése és csökkentése tekintetében.

A konzultáció angol nyelven ezen a linken érhető el.

A tervezetet az az érintett iparágakból álló platform állította össze, amelyben az európai hulladékhasznosító ipart képviselő EuRIC is részt vesz, de az Európai Bizottság most az érintettek még szélesebb körétől várja a véleményeket. A platformban folyamatosan zajlik a hat környezeti célkitűzéshez kapcsolódó kritériumok kidolgozása. A hat célkitűzés közül az éghajlatváltozás mérséklését, illetve az ehhez való alkalmazkodást elősegítő gazdasági tevékenységek kritériumait meghatározó rendeletet június elején már el is fogadták az EU intézményei (magyar nyelven ezen a linken). Ebben ugyancsak szerepelnek hulladékgazdálkodási tevékenységekre, ezek között a szelektív hulladékgyűjtésre és a nem veszélyes hulladékok újrafeldolgozására vonatkozó kritériumok, illetve az EuRIC azt is kiemelte, hogy az elektroacélgyártás esetében számszerű kritériumot határoztak meg a felhasznált másodnyersanyagok arányát illetően. Ha egy gazdasági tevékenység nem szerepel a tervezetben, illetve a már elfogadott rendeletben, ez még nem jelenti azt, hogy erre vonatkozóan nem lesznek kritériumok – a Bizottság a rendeletek további tevékenységekre való kiterjesztését tervezi.

Az EuRIC-ben a hazai hulladékhasznosító vállalatokat a HOSZ képviseli.

© Az ábra szerzői jogának tulajdonosa: az Európai Bizottság 2020


Nyomtatás   E-mail