Újabb információk az Európai Bizottságtól Oroszország és az EU nyersanyagkereskedelméről

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborúval összefüggésben újabb részletes tanulmányt tett közzé Oroszország és az EU nyersanyagkereskedelméről és a háború erre vonatkozóan várható hatásairól, részletes adatokkal alátámasztva.

Új hulladékszállítási rendelet – Az EuRIC sajtóközleményei a fém és a papír másodnyersanyagok EU-n kívülre irányuló exportjának tervezett korlátozása ellen

Az EuRIC a fémhulladékok után a papírhulladék esetében is külön sajtóközleményben tiltakozik az EU-n kívülre irányuló export korlátozása ellen, ami az új európai hulladékszállítási rendelet rendkívül nehezen teljesíthető előírásai miatt állna elő.

Az orosz-ukrán háború Európa nyersanyagellátására gyakorolt hatása – Információk az Európai Bizottságtól

Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) összeállítását, amely Ukrajna, Oroszország és Fehéroroszország nyersanyagtermelésével és -kereskedelmével, illetve az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború Európa nyersanyagellátására gyakorolt hatásával foglalkozik, különös tekintettel a fémekre.

LIFE információs napok  

Az Európai Bizottság 2022. május 18–20-án online információs napokat tart a 2022-es LIFE pályázati kiírásokról.

Pályázat az „épített környezethez” kapcsolódó körforgásos projektek támogatására – Kkv-k közös innovációs pályázatait várják

Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a METABUILDING projekt következő pályázati felhívását, amelyen keresztül európai uniós támogatásra lehet pályázni többek között a másodnyersanyagok építőipari felhasználását elősegítő projektekkel és az építési ágazat körforgásosságát támogató digitális megoldásokkal.

Környezettudatos terméktervezés és a fogyasztók zöld átállásban betöltött szerepének a megerősítése – Európai bizottsági javaslatcsomag

Az Európai Bizottság átfogó javaslatcsomagot tett közzé a termékek környezettudatos tervezésének és a fogyasztók zöld átállásban betöltött szerepének a megerősítése érdekében.

A javíttatás és az újrahasználat ösztönzésének a lehetőségei – Európai bizottsági konzultáció

Az Európai Bizottság nyilvános konzultáció keretében várja a véleményeket arról, hogy milyen jogi előírásokkal lehetne ösztönözni és segíteni a fogyasztók körében a termékek javíttatását, illetve újrahasználatát.

Elemek és akkumulátorok körforgásához kapcsolódó kutatási és innovációs pályázatok

A hulladékká vált elemek és akkumulátorok gyűjtéséhez és hasznosításához, illetve az elemek és akkumulátorok környezettudatos tervezéséhez kapcsolódó pályázati kiírások megjelenése várható az EU Horizon Europe kutatási és innovációs keretprogramjában.

Európai bizottsági konzultáció a hulladék-keretirányelv felülvizsgálatával kapcsolatos legelső elképzelésekről

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a 2008/98/EK hulladék-keretirányelv és a kapcsolódó uniós jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatos legelső elképzeléseiről.

Az EU-n belül szállított hulladékmennyiségekkel foglalkozó tanulmány

Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani azt az EU-n belül szállított hulladékmennyiségekkel foglalkozó tanulmányt, amelyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tett közzé.