OKJ-s tanfolyamok

T Á J É K O Z T A T Ó

a HOSZ 21 851 01 OKJ Hulladékgyűjtő és –szállító tanfolyamáról

A Hulladékgyártók Országos Szövetsége a 32 851 02 Hulladéktelepkezlő OKJ-s képzést és részszakképesítéseinek megszerzésére tartott tanfolyamokat az E-000724/2014/A001 engedély alapján végzi. A 21 851 01 OKJ azonosító számú, Hulladékgyűjtő és –szállító részszakképesítést nyújtó tanfolyam és a kapcsolódó komplex szakvizsga megtartására vonatkozóan a közszolgáltatói körben referenciával rendelkezik.

Az első lezárt képzésen résztvevő 30 vállalati alkalmazott a vizsgán 4,33-os átlageredményt ért el, ami a független vizsgabizottság teljes elismerését váltotta ki. A képzésre egy „testreszabott” képzési programot dolgoztunk ki, amely figyelembe vette a résztvevők szakmai tapasztalatait, így tudásmérést követően rövidíteni tudtuk a tanfolyam időtartamát. Az ismeretek bővítését a több mint 60 oldalas oktatási segédlet és az oktatók interaktív módszerei is támogatták. A szakvizsgát követő névtelen, egyenként kitöltött elégedettségmérő kérdőíven a „Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?” kérdésre mind a 30 résztvevő a maximális 10 pontot adta. Néhányan indoklást is hozzáfűztek: „gazdagította ismereteinket”, „színvonalas”, „kedvesek voltak az oktatók”, „érthetően mondanak el mindent az anyagról”. Az oktatók személy szerinti értékelésének átlaga 9,98 és 9,93 lett. A megszerzett tudást a végzettek tovább bővíthetik a HOSZ következő Hulladéktelepkezelő tanfolyamán, amelyen egy modul alól új bizonyítványukkal felmentést kaphatnak.

Az oktatás tartalma: A szakmai és –vizsgakövetelmény szerint a képzés egy modulból áll. A résztvevő megismeri a hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatásának feltételeit, a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályait, a hulladékgyűjtő- és szállító gépeket, a hatósági, környezetvédelmi előírásokat és munkabiztonsági követelményeket.

A Hulladékgyűjtő és –szállító részszakképesítés megszerzésére irányuló tanfolyam jogszabály által előírt óraszáma 120 óra, amelynek 30%-a elmélet, 70% gyakorlat.

Amennyiben a résztvevők rendelkeznek munkahelyi szakmai gyakorlati tapasztalatokkal az oktatás témájában, lehetőség van arra, hogy felkészültségükről a gyakorlati ismeretekre vonatkozó „előzetes tudásméréssel” győződjünk meg. Ennek sikeres teljesítése esetén a gyakorlati oktatás tananyagegységeinek nagyobb része alól felmentést tudunk adni. Ez az eljárás összhangban van a 2013. évi, a felnőttképzésről szóló LXXVII. törvénnyel és annak végrehajtását célzó jogszabályokkal.

Az „előzetes tudásmérést” sikeresen teljesítők számára 36 óra elméleti és 8 óra gyakorlati képzési időt irányozhatunk elő. A modulzáró vizsga – amelynek legalább 51%-os teljesítése a szakvizsgára bocsátás feltétele - szóbeli és gyakorlati részből áll.

Oktatók:

Fürchtné Mayer Mária (tanár, vizsgaelnök, környezetvédelmi szakértő) és

Höflinger Norbert (oktató, HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója).

Vizsga: a tanfolyamot komplex szakvizsga zárja, amely a szakmai és vizsgakövetelmény előírása szerint gyakorlati és szóbeli részből áll, 70-30%-os súlyaránnyal. 

Vizsgáztató: a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI, 1223 Budapest, Park u. 2.), amely a szakvizsgát a Szakmai és Vizsgakövetelmény alapján biztosítja, független vizsgabizottság közreműködésével.

A szakvizsga sikeres teljesítésével a résztvevők 21 851 01 OKJ azonosító számú Hulladékgyűjtő és –szállító részszakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Tanfolyam időtartama, időbeosztása:

Az „előzetes tudásmérést” sikeresen teljesítők részére 5 (szombati) napon 9x45 perc időtartamban tartjuk a tanfolyamot.

Időpont: a szükséges létszám megléte esetén azonnal indítjuk a tanfolyamot.

Résztvevők: a Megrendelő által megadott résztvevők, akik megfelelnek az SZVK szerinti egészségügyi alkalmassági követelménynek, amit a tanfolyam megkezdéséig igazolnak.

Létszám: 20 - 30 fő.

A tanfolyamhoz oktatási segédletet biztosítunk, a nyitott tanfolyamok résztvevői számára nyomtatott formában, csoportos megrendelés esetén egyeztetés szerint nyomtatva vagy elektronikusan.

Tanfolyami díj és vizsgadíj: a tanfolyami díj összege (feltételezve, az előzetes tudásmérés sikeres teljesítését) 100.000 Ft (áfa mentes), a komplex szakvizsga díja 32.000Ft (áfa mentes).

Fizetési feltételek: részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés: FOLYAMATOS!

Jelentkezési lap

További információ:

Major Ágnes

képzési vezető

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ),

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

telefon:+36 1 422 1428, +36 30 900 7323


 

HH2605 BarnImages.com 8

32 851 02 Hulladéktelepkezelő tanfolyam

10%, sőt, akár 15% kedvezménnyel!

Még idén szerezhetnek államilag elismert szakvizsga bizonyítványt a 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő, alsó-középfokú szakképzettséget nyújtó tanfolyamunkon a résztvevők. Ez a képzettség megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7.§ m) pontban a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési feltételeként meghatározott „legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettség” kritériumnak, valamint a 2009. évi LXI. törvény 6.§ (1) bekezdés f) pontja által a fémkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások számára előírt feltételnek. Ez azt jelenti, hogy a hulladékbegyűjtéssel, -kezeléssel, -hasznosítással és kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak telephelyenként gondoskodniuk kell a telepvezető megfelelő szakképesítésének meglétéről.

A HOSZ képzésének Pest Megyei Kormányhivatalnál vezetett közhiteles nyilvántartás szerinti engedélyszáma:
E-000724/2014/A001

Tanfolyamunk erőssége évek óta, hogy több mint húsz fős oktatói csapatunkat a szakmában elismert vezetők, szakértők alkotják, így a résztvevők tanfolyamunkon a napi gyakorlatba azonnal átültethető tudást szerezhetnek. Vezető oktatók: Dr. Pozsonyi Katalin (egyéni ügyvéd, adótanácsadó), Balika István (okleveles kohómérnök, Metalex 2001 Kft. elektronikai hulladék ágazatvezetője), Dr. Hornyák Margit (okleveles vegyészmérnök, egyetemi doktor, környezetvédelmi szakértő), Höflinger Norbert (mérnök-tanár, a HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója), Horváth Erika közgazdász, a Klarwin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Toronyi Zoltán közgazász, KEXPORT Klaszter menedzser. A legutóbbi tanfolyam zárásakor vezető oktatóink kiemelkedő szaktudását és segítőkészségét elismeréssel nyugtázták a résztvevők. A tanulást oktatási segédletek is támogatják.

A 2017. évi tanfolyam szakvizsgáján a 20 vizsgázó 4,85 átlagú eredményt ért el, a képzést és oktatásszervezést értékelő elégedettségi mutatók átlaga az eddigi legjobb, a tízes skálán összességében 9,58 lett, az oktatók értékelése 9,4.

Az előző időszakban az akkori nevén Hulladékfelvásárló- és telepkezelő képzésen (OKJ 32 851 01) 2015-ben 4,30, míg 2016-ban 3,87 volt az elért vizsgaátlag. az elégedettségi mutatók pedig 2015-ben 8,5, 2016-ban pedig 9,30 szintet értek el. Az oktatók 2015-ben 8,33-as, 2016-ban 9,33-as átlagú értékelést kaptak.

A Hulladéktelep-kezelő tanfolyam képzési moduljai: hulladékkereskedelem és -gazdálkodás, hulladéktelep-kezelés, hulladékgyűjtés és –szállítás, hulladékválogatás és –feldolgozás. A kötelező óraszám minimum 270 óra, ami előzetes tudásmérések sikeres teljesítése esetén tovább csökkenthető (a képzési program lehetővé teszi a felmentést bizonyos tananyagegységek alól az előzetes tudásmérési eredmények alapján). Az előzetes tudásmérésen és a modulzárókon eredményesen vizsgázók még az idén szakvizsga bizonyítványt szerezhetnek (nyári szünettel). A képzés kiemelt figyelmet fordít az alapvető jogi és vállalkozói tudásanyag átadására, de a fő hangsúly az egyes hulladékáramok kapcsán szükséges anyag- és áruismereten, illetve a technológiai folyamatok megismerésén van. Célunk, hogy a tanfolyamon bizonyítványt szerzők olyan jól képzett szakemberekké váljanak, akik valóban képesek egy hulladéktelep kezelési feladatainak ellátására.

A tanfolyamot alapvetően szombati napokon tartjuk, de az üzemi gyakorlathoz hétköznapi oktatási napok kijelölése is szükséges, összesen várhatóan nyolc alkalommal. Az időbeosztást a képzés indulásakor ütemterv formájában előre megadjuk.

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság.

Tanfolyam helyszíne: Budapest

Indulási időpont: 2018 június.

Szakvizsgára bocsátás feltétele: modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A tanfolyamon a hiányzás mértéke nincs maximálva, de minden résztvevő érdeke a személyes jelenlét, amelyet jelenléti íven vezetünk.

Bizonyítvány: a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által szervezett szakképesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a tanfolyami résztvevő államilag elismert „Hulladéktelepkezelő” OKJ-s bizonyítványt kap.

RÉSZVÉTELI DÍJ (minden résztvevő részletfizetési kedvezményt kap!):

HOSZ tagoknak, amennyiben a résztvevő az előzetes tudásméréseket megfelelően teljesíti:

MOST az eredetileg meghirdetett 259.000 Ft + szakvizsgadíj HELYETT 10% KEDVEZMÉNNYEL: 233.000 Ft + szakvizsgadíj.

További kedvezmény HOSZ tagoknak:

Azonos költségviselőtől érkező minden további jelentkező a 10%-on felül 45.000 Ft kedvezményt kap!

Amennyiben az előzetes tudásfelmérésen a jelentkező nem megfelelően teljesít, további tanfolyami díj az adott tananyagegységekre: műszaki és természettudományos alapismeretek gyakorlati alkalmazása: 27.600 Ft, hulladékgyűjtés-szállítás: 50.100 Ft.

Nem HOSZ tagoknak, amennyiben a résztvevő valamennyi előzetes tudásmérést megfelelően teljesíti:

MOST az eredetileg meghirdetett 299.000Ft + szakvizsgadíj HELYETT 10% KEDVEZMÉNNYEL: 269.000 Ft + szakvizsgadíj.

Amennyiben az előzetes tudásfelmérésen a jelentkező nem megfelelően teljesít, további tanfolyami díj az adott tananyagegységekre: műszaki és természettudományos alapismeretek gyakorlati alkalmazása: 27.600 Ft, hulladékgyűjtés-szállítás: 50.100 Ft.

További kedvezmény nem HOSZ tagoknak:

Azonos költségviselőtől érkező minden további jelentkező az eredetileg meghirdetett árból 15% kedvezményt kap!

A szakvizsgadíj várható összege 39.000 Ft (az aktuális jogszabályi feltételek szerint a szakvizsgára jelentkezéskor határozzuk meg).

A fizetés a szolgáltatási illetve felnőttképzési szerződés szerinti havi ütemezésben történik, első részlet 50.000 Ft a jelentkezésre küldött díjbekérő alapján esedékes.

-.-.-.-.-.-.-.-

A műszaki és természettudományos műveltség előzetes tudásfelmérésének sikeres teljesítését tudás felfrissítő tréninggel segítjük.

Jelentkezés: 2018. MÁJUS 4-ig a jelentkezési lap visszaküldésével az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

További információ:

Major Ágnes

képzési vezető

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ),

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telefon:+36 1 422 1428, +36 30 900 7323

 

jelentkezési lap