Hírek

Válasszon nyelvet

Magyarország Kormánya
Miniszterelnökség

Orbán Viktor
miniszterelnök úr
részére
elektronikus úton

pdf változat letöltése

tárgy: Az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió módosításának kezdeményezése 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

2022. július 28. napján a Magyar Állam és a MOL Nyrt. megállapodást és koncessziós szerződést kötött egységes hulladékgazdálkodási tevékenységek tárgyában. A koncesszió kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek ellátására. A jelen levelünkkel engedje meg, hogy a hulladékgazdálkodási szektorban aktív szakmai érdekképviseleti szervezetek összefogásával az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió módosítását (jogszabályi rendelkezések és megállapodás) kezdeményezzük, olyan formában, hogy a koncesszió csak és kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre terjedjen ki. Kérésünkkel azért fordulunk közvetlenül a Tisztelt Miniszterelnök Úrhoz, mivel Prof. Dr. Palkovics László miniszter úr rögzített és sajtóban idézett  nyilatkozata alapján, jogilag komolyan megkérdőjelezhető módon a MOL Nyrt. kezdeményezésére, annak érdekében lett kialakítva a koncessziós pályázati kiírás, s a koncessziós rendszer.

A koncesszió a közszolgáltatáson túl a forprofit magánszektorra kiterjedően általánosan a települési hulladékgazdálkodási, s a szelektíven gyűjtött EPR – kiterjesztett gyártói felelősségi – anyagáramokkal folytatott tevékenységeket is magában foglalja. Ezen tevékenységeket a saját területükön az EU vonatkozó célszámait teljesítve, magasfokú hatékonyság és verseny mellett közel 3200, többségében hazai KKV vállalkozás végzi. Korábban az ITM is elismerte, hogy a termékdíjas anyagáramokkal történő hulladékgazdálkodás az ipari, gazdálkodó szervezeti szektorban megfelelően működik.[1] Az intézményi résztevékenység által érintett hulladékgazdálkodási feladatellátás szabadpiaci alapon megoldott volt - a visszaváltási rendszer a jövőben kerül bevezetésre. Ezen hulladékgazdálkodási terület problémái kimondottan a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény által szabályozott állami koordinációra, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet működésére, működési lehetőségeire voltak visszavezethetőek. A hivatkozottak ellenére a piaci szolgáltatók beletörődtek a koncesszióba, s megpróbáltak együttműködni a Koncesszorral. Az elmúlt hónapokban a Koncesszor részéről azonban szakmaiatlan hozzáállást, erőszakos erőfölénnyel való visszaélést, a koncessziós megállapodáson történő túlterjeszkedést tapasztaltak. Az intézményi hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátásra kiírt zártkörű pályázat során a Koncesszor a cégek számára vállalhatatlan, elfogadhatatlanul egyoldalú és bérmunka konstrukcióban életszerűtlen szerződést ajánlott, melyet az előírt feltételrendszer miatt a KKV-ék többsége eleve meg sem tud kötni.

A COVID-19-es járvánnyal összefüggő veszélyhelyzetet követően, a jelenlegi energiaválság és kibontakozó gazdasági válság idején az intézményi résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási terület átalakítása ellehetetleníti a több tízezer munkavállalót alkalmazó piaci cégek munkahelymegtartási képességét, s azzal fenyeget, hogy az elmúlt harminc év alatt felépült, erősen specializálódott, s a hasznosítási célszámokat teljesítő magánszféra visszafordíthatatlan leépüléséhez fog vezetni. A körvonalazódó új rendszer prognosztizálhatóan az értékes másodnyersanyagok minőségi és mennyiségi csökkenését eredményezi majd, hulladékgazdálkodási szempontból is kontraproduktív lesz.

Az átalakítást a hazai termelő, gyártó vállalatok is kimondottan ellenzik. A Koncesszor a bürokráciát, a folyamatokat és a költségeket növelő módon a tényleges hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó szolgáltató cégek és a hulladéktermelő vállalatok közé ékelődne be. A megnövekedett költségeket a hazai termelő, gyártó vállalatoknak, így végső soron a fogyasztóknak kellene viselnie. Ezen túlmenően, mivel a Koncesszor nem rendelkezik megfelelő mennyiségű szállítási és kezelési kapacitással, félő, hogy a vállalatok hulladékai a hulladéktermelés helyén elszállítatlanul a termelést is akadályozni fogják.

A hulladékgazdálkodási piaci szegmens tervezett megváltoztatása továbbá ellentmond az EU számos előírásának, hazai jogviták mellett több európai kötelezettségszegési eljáráshoz is vezethet.

A tervezett EPR rendszer monopolisztikus helyzetet teremtő koncessziós keretek közötti bevezetése ellentmond a vonatkozó irányelvben, de a Ht.-ben is rögzített ún. minimálkövetelményeknek. Az EPR rendszer működtetője szabadpiaci feltételek között, a gyártók, kötelezettek nevében, megbízásuk alapján és általuk felügyelt módon, nyilvánosan és az átláthatóság elvét követve kell eljárjon.

A közszolgáltatáson kívül eső hulladékgazdálkodás - legyen szó veszélyes, nem veszélyes, értékes, értéktelen hulladékról - a piacgazdasági verseny talaján működik világszerte. Ennek megfelelően, a tárgyaltakra tekintettel, tisztelettel kérjük a hulladékgazdálkodási koncesszió módosítását, s a tárgyi hatályának leszűkítését a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó feladatellátásra!

Budapest, 2022.11.15.

Tisztelettel,

Autósszektorhoz Kapcsolódó Bejegyzett Vállalkozások Autónóm Érdekvédelmi
Egyesülete (ABAKE)
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
(CSAOSZ)
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 
(HOSZ)
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
(KSZGYSZ)
Magyar Fémhulladék Forgalmazók és Feldolgozók  
Szövetsége (FÉMSZÖVETSÉG)
Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete
(MFSZE)
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége(VOSZ)
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció
Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége    
(VJASSZ)

[1] Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia 31. oldal, Strukturális Reform Támogató Program támogatási kérelemének 4. oldala